TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝANYNDAKY MILLI KOSMOS AGENTLIGI

Türkmenistanyň Milli aragatnaşyk hemrasynyň berip biljek hyzmatlary aşakdakylardan ybaratdyr.

Tele-radio

ýaýlymlary.

 

Telefon

hyzmatlary.

 

Wideoşekilli maslahatlary.

 

Kompýuter tor hyzmatlary.

 

Aralykdan

lukmançylyk

ýaýlymlary.

 

Ýokary tizlikli internet

hyzmatlary.

Aralykdan

okuw.

 

TürkmenÄlem 52°E

 

"Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýanyndaky Milli Kosmos Agentligi"