Türkmenistanyň Milli aragatnaşyk hemrasynyň berip biljek hyzmatlary aşakdakylardan ybaratdyr.

Tele-radio

ýaýlymlary.

Telefon

hyzmatlary.

Aralykdan

lukmançylyk

ýaýlymlary.

Ýokary tizlikli internet

hyzmatlary.

Aralykdan

okuw.

Kompýuter tor hyzmatlary.

TürkmenÄlem 52°E

Wideoşekilli maslahatlary.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝANYNDAKY MILLI KOSMOS AGENTLIGI

 

© 2017 "Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýanyndaky Milli Kosmos Agentligi"